Nu finns ett nytt informationsmaterial som vänder sig till personer som vill veta mer om att donera en njure, när man ännu är i livet. Materialet är framtaget av Socialstyrelsen och kan också användas av vårdpersonal som stöd i samtal med njursjuka och potentiella donatorer i samband med donationsprocessen.

Broschyren ”Till dig som vill veta mer om att donera en njure” är till för att berörda ska kunna få en enkel, tydlig och likvärdig grundläggande information.

– Att frivilligt erbjuda sig att donera en av sina njurar är en mycket generös handling. Det är ett viktigt och stort beslut att fatta med flera saker att tänka på och ta hänsyn till. Informationsmaterialet tar upp olika aspekter, exempelvis varför njurdonation behövs, fördelar och nackdelar med att donera en njure, vad utredningen omfattar, tiden kring operation och den livslånga uppföljningen, berättar Carin Franzén och Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen.

Informationsmaterialet innehåller utöver broschyren också ett brev som njursjukvården kan använda som stöd i kontakten med potentiella njurdonatorer.

Läs mer och beställ broschyren här: Socialstyrelsen

2023-04-03