Almedalsveckan 2024 pågår den 25–28 juni med en bredd av seminarier och samtal. Hälso- och sjukvården är en aktuell fråga som speglas av flera aktörer ur olika perspektiv. Njurförbundet deltar och lyfter frågor som berör våra målgrupper.

Ur programmet

Öppet Forum
Samtal den 25 juni kl. 10-11, Strandgatan 34

Reflektioner över insikter och idéer som kan stärka patientens perspektiv. Hur kan vi driva på patientcentrerade förändringar inom hälso- och sjukvården? Öppet Forum arrangeras av Pfizer. Njurförbundets vice ordförande Björn Nilsson medverkar

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?
Seminarium den 27 juni kl. 11.45-12.45, Hamnplan 5.

Regionerna drar ett stort och ansvarsfyllt lass för att tillgodose vård till befolkningen. Initiativ tas på nationell och regional nivå för att säkerställa jämlik och god vård. Inte minst till patienter inom våra folksjukdomar. Men hur lyckas vi och kan förstatligande av sjukvården vara lösningen? Arrangör är Astra Zeneca. Njurförbundets vice ordförande Björn Nilsson medverkar i paneldiskussion.
Mer info om seminariet>

Att ha koll spelar roll – ett viktigt steg mot en bättre hälsa
En träffpunkt den 27 juni kl. 9-13, Hamnplan 5 ”Arena Folkhälsa”.

Nästan hälften av vår befolkning har någon folksjukdom, och i takt med att vi blir allt äldre kommer fler att drabbas. Tidig upptäckt, diagnos och personcentrerad vård är viktigt. Att ha koll på symtom och sin hälsa är därför av största vikt för både patienten och för samhället. Varmt välkommen att lära dig mer om några av våra vanligaste folksjukdomar, såsom hjärtsvikt och kronisk njursjukdom. Där finns det möjlighet att göra digitala tester och förstå hur kroppens olika funktioner och organ samarbetar. Arrangörer är Njurförbundet med Astra Zeneca, Medituner och Astma- och Allergiförbundet.
Mer info om arrangemanget>

Björn Nilsson deltar också i ett rundabordssamtal den 26 juni, om kunskapsstyrningen i svensk hälso- och sjukvård, med politiker och representanter för regioner och vårdsektorn.