Patientfilmer

I dessa filmklipp berättar personer med njursvikt om sina upplevelser, känslor och tankar kring sin situation.