Blodfetter

Blodfetterna delas in i LDL (”det onda kolesterolet”), HDL (”det goda kolesterolet”) och triglycerider. När man pratar om blodfettsrubbning menar man att kroppen har för höga halter av det onda kolesterolet och/eller av triglycerider.

Orsakerna till förhöjda blodfetter kan vara flera, men livsstilen har stor betydelse och även ärftliga faktorer spelar in. Man vet att risken för att drabbas av hjärtinfarkt ökar vid höga blodfettsnivåer. Hos patienter med njursjukdom är hjärtsjukdom vanligare än hos njurfriska och det är därför viktigt med en god blodfettskontroll.

Blodfettssänkande läkemedel

Det finns olika läkemedelsgrupper som används för att sänka blodfetterna. Den vanligaste läkemedelsgruppen är de så kallade statinerna. Dessa verkar genom att hämma bildningen av kolesterol. Statinerna ger i allmänhet få biverkningar. Den vanligaste biverkningen är lättare muskelsmärta. Leverpåverkan förekommer även hos vissa patienter och man brukar därför i samband med behandlingsstart göra leverprover. Nya levervärden tas efter ca 6 veckors behandling.