Lennart har peritonealdialys

Lennart, 82 år, är gift med Maj. Tillsammans har de sju barn och nio barnbarn.

Foto : Stefan Melander

Lennart har tidigare i många år varit yrkesverksam inom livsmedelsbranschen. Han hade då sin egen varubuss och åkte omkring på landsbygden och sålde livsmedel. Han har även arbetat som styckare, och fortfarande hjälper han traktens jägare när så behövs.

Vid 25 års ålder drabbades Lennart av en häftig halsinfektion och i efterförloppet till denna fick han blod i urinen. På den tiden var ofta vårdtiderna långa och Lennart fick vistas hela tre månader på sjukhus. Det visade sig att Lennart hade en kronisk njurinflammation och högt blodtryck. Trots detta fungerade njurfunktionen bra fram till Lennart var 80 år. Då hade funktionen sjunkit så pass mycket att Lennart behövde dialys. Han var mycket trött och hade dålig aptit. Valet av behandling var enkelt för Lennart. Han ville sköta så mycket som möjligt av behandlingen själv och valde därför peritonealdialys (PD).

Han lades in på sjukhus några dagar och fick en dialyskateter inlagd i buken. Operationen gjordes under lokalbedövning och han skrevs ut från avdelningen dagen efter operationen. Eftersom han hade en god urinproduktion klarade han sig med tre påsbyten dagtid mot normala fyra. Hans symtom försvann relativt omgående.

Nu sköter Lennart sin dialys själv, men distriktssköterskan hjälper honom med omläggning av kateterutgången. Lennart är nöjd med sin behandling.