Gullvi har peritonealdialys med maskin

Gullvi är 47 år och bor tillsammans med sin man och 5 hundar. Huset är beläget i en mindre ort ca 10 mil från sjukhuset.

Foto : Stefan Melander

Vid 8 års ålder drabbades Gullvi av diabetes. Hennes njurfunktion var stabil fram till 45 års ålder. Då var det dags för en remiss till en njurspecialist. Där kontrollerades hon i ca 2 år innan det var dags att starta någon typ av dialysbehandling.

Gullvi valde peritonealdialysbehandling (PD) och en dialyskateter opererades in. Hon bestämde sig för denna dialysform eftersom hon ville vara hemma och sköta sig själv så mycket som möjligt. Hon tycker mycket om att vara ute i skog och mark och går gärna långa dagliga promenader med sina hundar och njuter av naturen.

Efter ca 5 månader med manuella påsbyten (CAPD) började Gullvi med nattmaskin (APD). Gullvis maskin är inprogrammerad till ett 9 timmar långt dialysprogram. Under den tiden sover hon gott. Gullvi gör sedan även ett manuellt påsbyte mitt på dagen.

APD (Automatisk Peritoneal Dialys) innebär att man utför påsbyten med hjälp av en maskin nattetid. Principen vid APD är densamma som vid manuella påsbyten (CAPD), dvs. dialysvätska till och från bukhålan byts ut, men vid APD doserar/väger maskinen dialysvätskan. Innan man går och lägger sig gör man i ordning maskinen och kopplar till de dialyspåsar som behövs för nattens dialysbehandling. När man har gjort dessa moment ansluter man sig till maskinen och behandlingen startar. Maskinen sköter sedan behandlingen under tiden som patienten sover. Maskinen är förprogrammerad med ett individanpassat program som är ordinerat av läkare. För att uppnå fullgod dialyseffekt används maskinen varje natt och det är inte ovanligt att man även gör ett manuellt påsbyte på dagen.

Denna behandlingsform innebär att man sköter dialysen själv i hemmet, efter att ha gått en utbildning. Man får individuell handledning och träning av en njursjuksköterska tills man behärskar metoden. Självdialys eller egenvårdsdialys kan för många innebära stora fördelar som ökad flexibilitet och självständighet.

Läs mer om peritonealdialys med maskin (APD) på: Vårdhandbokens hemsida