Avstå dialysbehandling

Det är din rättighet att bestämma över din behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Den betonar individens rätt till självbestämmande och integritet.

Lagen säger att vård och behandling ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att patienten måste få den information som behövs för att kunna ta ställning.

Vårdpersonalen ska visa respekt för de val och önskemål du uttrycker. Det innebär att du har rätt att tacka nej till att påbörja dialysbehandling. Du har även rätt att avsluta påbörjad dialysbehandling.

Om du vill avstå eller avbryta dialysbehandling bör du prata med en ansvarig läkare för att du ska vara helt införstådd med vad det innebär. Det kan vara bra för dig att prata med klinikens kurator om beslutet och dina tankar kring behandlingen.

Om du har bestämt dig för att avstå eller avbryta din dialysbehandling så erbjuds du god vård med lindring av eventuella symtom och besvär. För att allt ska fungera så bra som möjligt kan den njurmedicinska personalen och hemsjukvårdspersonalen samarbeta kring behandlingen.