Vid förbundsstämman den 14 maj ska en styrelse väljas att leda förbundets verksamhet kommande mandatperiod. Nuvarande förbundsstyrelse består av förbundsordföranden, två vice ordförande och sex ledamöter.  Förbundsordförande Håkan Hedman (Västsverige) och ytterligare fem personer ställer upp för omval. De är Björn Nilsson (Stockholm-Gotland), Mojgan Kashi och Annica Schröder (Norra Mälardalen), Carina Viberg (Västernorrland) och Ronny Ljung (Sydsverige).

Som nya kandidater till förbundsstyrelsen 2023-2025 föreslår valberedningen tre personer, som alla har flerårig erfarenhet i Njurförbundet.

Malin Höglund

Namn: Malin Haglund (t h i bild)
Förtroendepost: Ordförande i Njurföreningen i Västerbotten
Bor: Umeå
Ålder: 37 år
Yrke: Lönekonsult

Vad har du för erfarenhet av njursjukdom?
– Jag föddes med njursjukdomen juvenil nefronophtis och medicinerade för det tills jag transplanterades år 2002.

Hur blev du engagerad i Njurförbundet?
– Jag kom med år 2005 i Njurföreningen Västerbotten som suppleant, det var en sköterska på njurmedicin på Norrlands Universitetssjukhus som värvade mig. Hon satt i föreningens valberedning och hon frågade om jag ville gå in i styrelsen. Där satt jag i två år och blev sedan ledamot och efter det sekreterare till år 2010. År 2010-2017 var jag vice ordförande och från år 2017 och fram till nu ordförande. Under två år, 2010-2012, var jag också invald i förbundsstyrelsen och engagerad i ungdomsgruppen. År 2008 var jag med på en ungdomsträff och då fick jag veta att det saknades personer som organiserade träffarna så då engagerade jag mig i arbetsgruppen. Nu är jag för gammal för ungdomsgruppen och tycker man behöver ha in yngre personer i förbundsstyrelsen så därför kandiderar jag dit igen. Det har varit en lång och rolig resa.

Vad har du för bakgrund och intressen?
– Jag har en magisterexamen i socialpsykologi och har arbetat lång tid i en koncern med många olika yrkesroller med ansvar för kollektivavtal, löner och redovisning. När det företaget flyttade från Umeå började jag arbeta inom Region Västerbotten ett kort tag med ekonomi och därefter fick jag jobb på det företag jag är idag, Bakertilly Umeå, där jag arbetar som lönekonsult. Jag har man och två barn i åldern 8 år och 5 år och familjen betyder mycket. När jag inte jobbar eller gör föreningsgrejer är det mycket aktiviteter med familjen.

Vilken fråga brinner du för och vad vill du åstadkomma?
– Jag brinner mest för att få till en bättre övergång med medlemmar i barn- och föräldragruppen och ungdomsgruppen, när de blivit äldre än 30 år. När du fyllt 30 år får du inte vara med i dessa grupper längre och då måste den lokala föreningen omfamna dessa medlemmar. Jag vill få in fler yngre medlemmar och föryngra förbundet. Sedan vill jag sätta Norrland på kartan i njurvården. De stora regionerna med långa avstånd har en viss problematik, viktigt är till exempel att hantera och försöka hitta lösningar på dialysresor fram och tillbaka. Donation och få folk att ta ställning är också en väldigt viktigt fråga som jag brinner för.

Ulla Evensson

Namn: Ulla Evensson (mitten i bild)
Förtroendepost: Ordförande i Njurföreningen Sörmland
Bor: Mariefred
Ålder: 58 år
Yrke: Gymnasielärare svenska och engelska

Vad har du för erfarenhet av njursjukdom?
– Jag blev sjuk efter en halsfluss när jag var 20 år gammal. Då fick jag diagnosen IgA-nefrit. Sedan tog det tid innan jag blev transplanterad. År 2008 när jag var 45 år fick jag en njure av min man. Innan dess hade jag påsdialys i cirka ett år.

Hur blev du engagerad i Njurförbundet?
– Jag gick med i Njurförbundet på 1990-talet och var med på lite möten i Njurföreningen Sörmland. Sedan tog det ett tag innan jag år 2008 blev kontaktad av Håkan Johansson, som då var ordförande i föreningen och han ville jag skulle engagera mig. Först blev jag ledamot där och sedan satt jag i förbundsstyrelsen år 2015-2019. Nu sitter jag i valberedningen för förbundsstyrelsen och är ordförande i Njurföreningen Sörmland.

Vad har du för bakgrund och intressen?
– Jag har arbetat som lärare i 32 år, sjunger i kör och är intresserad av trädgård. Jag är nyfiken på  mycket och vill gärna lära mig något nytt. Jag är också intresserad av människor. Med åren har jag blivit alltmer ödmjuk och fått större förståelse för andras livssituation och historia.

Vilken fråga brinner du för och vad vill du åstadkomma?
– Forskningen inom njurmedicin är en av de frågor jag brinner för. Det är viktig att hitta nya bättre mediciner och behandlingsmöjligheter. Det sociala och psykosociala faktorerna kring njursjukdom är också viktiga och glöms ofta bort i vården. Man blir ofta en journal och de andra delarna i livet kring njurpatienten glöms bort. Många tror man är frisk när man är transplanterad men man kan få följdsjukdomar och jobbiga biverkningar av medicinerna man måste äta. Vården måste ta ett helhetsperspektiv kring patienten.

Sven Jonsson

Namn: Sven Jonsson (t v i bild)
Förtroendepost: Ledamot i styrelsen för Njurförbundet Stockholm-Gotland
Bor: Enskededalen i Stockholm
Ålder: 60 år
Yrke: Verksamhetsutvecklare hälso-och sjukvård

Vad har du för erfarenhet av njursjukdom?
– År 2003 upptäcktes cystor på njurarna hos min fru Siri. Hon hade fått polycystisk njursjukdom. År 2015 påbörjades diskussion om dialys. Sedan hade hon fem år med påsdialys innan hon avled 15 mars 2021. Så jag är anhörig.

Hur blev du engagerad i Njurförbundet?
– Siri och jag sökte oss till regionala Njurförbundet Stockholm Gotland år 2017 för att få ökat stöd och träffa andra i samma situation samt att få tips och råd. Sedan 2019 sitter jag med i styrelsen för Stockholm Gotland.

Vad har du för bakgrund och intressen?
– Jag har arbetat med medicinteknik för patienter i hemmen på Karolinska och utvecklat och forskat i distanslösningar för patienter i hemmet, vad man ofta kallar eHälsa. Digitalt stöd för både patienter, anhöriga och vården är fundamentalt för framtidens hälso- och sjukvård. Jag är också suppleant i Epilepsiföreningen Stor-Stockholm och föreningsrevisor i Riksförbundet HjärtLung Stockholm. Jag har ett ljuvligt intresse för mat och varit med i en gourmetklubb i 20 år!

Vilken fråga brinner du för och vad vill du åstadkomma?
Det viktigaste för mig är att öka stödet till anhöriga runt patienterna. Jag är själv anhörig och vet hur mycket engagemang anhöriga lägger ner på sina familjemedlemmar. Sedan vill jag öka kunskaperna och tryggheten för patienter med njursvikt och öka medvetenheten i samhället om dessa frågor. Att påverka leverantörer för att förbättra tekniken med till exempel dialys är också viktigt.

Sven Jonsson porträtterades i Njurfunk nr 2-2022. Läs porträttet här >

2023-04-25