Har man en underliggande sjukdom blir sjukdomssymtomen ofta värre när sömnen är störd. Dessutom blir kroppens insulinkänslighet och glukosintolerans sämre och hjärnan fungerar sämre om sömnen inte är bra. Det säger John Axelsson, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
– Sover man dåligt länge finns också risk att hamna i depression och få metabola sjukdomar som har med ämnesomsättningen att göra.
Hjärnan och många av kroppens system återhämtar sig under sömnen. Därför är den livsviktig. Det är svårt att klara sig med en kraftigt störd sömn under en längre period. Men hur länge behöver man då sova varje natt?

– Det är individuellt hur mycket en person behöver sova men rent generellt så behöver vuxna mellan sju till nio timmar sömn varje natt. En del sover kortare än sex timmar per natt och klarar sig på det men det är mer av ett undantag, säger John Axelsson.
Har man svårt att sova kan det hjälpa att vara mer fysiskt aktiv, spendera mer tid utomhus och sova på regelbundna tider. Stress dagtid kan vara bra för sömnen då det ger ett ökat behov av sömn men det är viktigt att inte stressa tiden innan man lägger sig. Då ska man ta det lugnt och ta ut alla skärmar ur rummet.

– Många har störd sömn till och från, och man bör söka hjälp om man har störd sömn minst tre till fyra dagar under en vecka i en sexveckorsperiod, och samtidigt känner att man har en nedsatt dagfunktion, säger John Axelsson.

John Axelsson, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Vid sömnproblem som registreras under en längre period är insomni ett vanligt problem. Då vaknar man tidigt eller flera gånger och har svårt att somna om, och man har mycket oro över detta. Här kan KBT (kognitiv beteendeterapi) hjälpa. Då reducerar man tiden i sängen och är bara där när man sover, man ligger inte kvar om man inte sover. Det är också viktigt här att göra ett sömnschema.
­– KBT vid sömnproblem handlar om att lära sig ett nytt förhållningssätt till sömn, säger John Axelsson.

Genom KBT och att bara spendera tid i sängen när man sover så kan man minska sin oro och sova effektivare. Även om KBT generellt inte leder till att man sover betydligt längre, så gör det att många sover effektivare och mindre oroligt.
– Omkring 70–80 procent av de som tagit hjälp av KBT för sina sömnproblem blir bättre. Det går att kontakta sin vårdcentral, men man kan även få effektiv hjälp att behandla sina insomniproblem med KBT via internet eller specifika självhjälpsböcker, säger John.

Text: Annelie Olsson Larsson

BOKTIPS OCH FYRA RÅD!

För den som vill läsa mer om sömnproblem och KBTterapi kan professor John Axelsson rekommendera boken Sov gott!: råd och tekniker från KBT av
Susanna Jernelöv.

  • Kvällsmänniskor bör vara ute minst 30 min. varje förmiddag
  • Fasta sömnrutiner hjälper dig att slappna av på kvällen
  • Undvik kaffe på kvällen, kanske till och med efter lunch.
  • Var fysiskt aktiv varje dag, en snabb promenad kan räcka.