Kunskapsläget är fortfarande bristfälligt beträffande antikroppar och T-cellsimmunitet efter vaccination hos kroniskt njursjuka, personer i dialys och personer med immunhämmande behandling.

Därför har Svensk Njurmedicinsk Förening, SNF, gått ut och rekommenderat försiktighetsprincipen, som innebär att vaccinerade bör fortsätta att följa de skyddsåtgärder som under hela pandemin rekommenderats av Folkhälsomyndigheten. Samtidigt skriver SNF att man som vaccinerad kan känna sig tryggare med lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Det pågår studier i världen och i Sverige och i dagsläget (maj 2021) finns ännu inga rekommendationer om upprepning med en tredje dos vaccin.

Här är hela texten från styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening, 20 maj 2021.

Svensk Njurmedicinsk Förening är nöjd med att personer med kronisk njursjukdom och/eller njurersättande behandling som dialys och njurtransplantation har blivit prioriterade för vaccination mot covid19.

Samtidigt kan vi konstatera att kunskaperna avseende vilket skydd vaccination ger till dessa grupper för närvarande är bristfälliga. Det pågår olika studier runt om i världen och i Sverige. Vi har goda förhoppningar om att snart få veta mera om hur stort skyddet är för kroniskt njursjuka personer, personer i dialys och personer med immunhämmande behandling, som exempelvis njurtransplanterade, efter två doser vaccin.

Då kunskapsläget (maj 2021) är oklart avseende kontroll av antikroppar, T-cells immunitet efter vaccination samt om eller när man eventuellt behöver upprepa vaccinering kan SNF inte ge några rekommendationer i dessa frågor.

I nuläget (maj 2021) rekommenderar vi försiktighetsprincipen till våra covid19 vaccinerade patienter. Det innebär att man som vaccinerad kan känna sig tryggare med lägre risk för allvarlig sjukdom och död, samtidigt som vi anser att vaccinerade bör fortsätta att följa de skyddsåtgärder som under hela pandemin rekommenderats av Folkhälsomyndigheten, just på grund av att graden av skydd hos patienter i dialys och med immunhämmande behandling fortfarande är oklar.