Ny lagstiftning och införandet av ett nytt tillvägagångssätt för att tillvarata organ från avlidna har medfört att donationerna ökar och fler ges möjlighet att donera organ.

Fram till och med september i år har 369 njurar transplanterats. Den 1 oktober stod 562 personer på väntelistan för en ny njure. Det är 42 färre än vid samma tidpunkt för ett år sedan och 110 färre än för två år sedan.

Den stora ökningen har främst skett genom donationer efter att hjärtat stannat. Det är en metod som började tillämpas i liten skala i Sverige för fem år sedan och ökar stadigt.

Antalet organdonatorer för perioden januari till oktober i år är det högsta som hittills har noterats. 183 avlidna personer har kunnat rädda livet på andra svårt sjuka personer genom att donera sina organ efter sin död. 46 av dessa donationer skedde med den nya metoden, efter att hjärtat stannat, i stället för efter en hjärninfarkt då personen dödförklaras medan hjärtat fortfarande slår tack vare en respirator.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, tycker att det är mycket glädjande att antalet organdonationer ökar.

– Detta är ett resultat av ett långvarigt arbete som bedrivits inom Njurförbundet med flera som bland annat har lett fram till förändringar i lagstiftningen som möjliggjort fler organdonationer, säger Håkan Hedman.

Samtidigt undrar han varför njurtransplantationer med levande givare minskar. Det senaste decenniet har antalet närapå halverats. Hittills i år har 68 donationer skett med organ från levande personer. Efter rekordet 184 donatorer år 2011 har det stadigt gått ned.

– Får vi fler donationer med levande givare ökar ju också chansen för den som står på väntelistan att få ett organ från en avliden donator. Det är en komplex fråga med många aspekter, och orsaken behöver analyseras, säger Håkan Hedman.

Njurförbundet deltar nu i arbetet för att få fram nationella riktlinjer för levande donation, inom ramen för kunskapsstyrningen.

– En viktig fråga är ersättning för förlorad arbetsinkomst, för att den som gör en fantastisk insats och donerar en njure inte ska drabbas ekonomiskt. Dagens regelverk skapades för över 50 år sedan, så ett nytt ska underlätta arbetet i vården med levande donation och ge resultat, hoppas Håkan Hedman.

För fjortonde året i följd uppmärksammar Socialstyrelsen frågan om organ- och vävnadsdonation i Donationsveckan den 6-12 november.

Njurförbundets regionföreningar, sprider kunskap och informerar allmänheten om vikten av att göra sin vilja känd. För information om regionala aktiviteter och kontaktpersoner, kontakta Njurförbundets regionföreningar.

2023-11-07

FAKTA

Donation efter hjärtstopp heter DCD (donation after circulatory death)
Donation efter hjärninfarkt heter DBD (donation after brain death)