Diabetes och högt blodtryck ökar risken för njursjukdom

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för att utveckla njursvikt, alltså när njurens funktion av olika orsaker är ordentligt försvagad. Bland dem finns diabetes, högt blodtryck och åderförfettning. Övervikt är en riskmarkör. En annan riskfaktor är ålder.

Att olika ålderssjukdomar påverkar njurarna är normalt och behöver inte medföra att man kommer att drabbas av njursvikt. Men äldre som har diabetes, högt blodtryck, övervikt, åderförkalkning eller någon hjärt-kärlsjukdom löper ökad risk. Den som har ett eller flera av dessa sjukdomstillstånd bör gå på regelbundna kontroller av njurfunktionen.
Att vara man, utgör i det här sammanhanget också en risk. Män löper större risk än kvinnor att drabbas av högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar och rekommenderas att börja kontrollera sina värden redan i femtioårsåldern.

Här kommer en kort genomgång om olika riskfaktorer:

Högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på ärftliga anlag. Eller på livsstilsfaktorer som övervikt, stress, matvanor, högt saltintag eller hög alkoholkonsumtion. Det kan också uppstå till följd av njursjukdom eller kärlsjukdom i njurartärerna. Blodtrycket bör ligga på 140/90 eller lägre för en frisk vuxen. Vid kronisk njursjukdom är behandlingsmålet 130/80 eller lägre. Ett välkontrollerat och behandlat blodtryck skyddar både hjärta, blodkärl och njurar.

Åderförfettning

Åderförfettning (”åderförkalkning”) är fett, kalcium och ärrvävnad som bildar plack i blodkärlen. Då får blodet svårare att passera. Åderförfettning orsakas av högt blodtryck, höga kolesterolvärden, övervikt, diabetes, ärftlighet och rökning.

Ärftlighet

Njursvikt, diabetes eller hjärt- kärlsjukdomar i släkten ökar risken att drabbas av njursjukdom.

Diabetes

Diabetes mellitus (”sockersjuka”) är en kronisk sjukdom där sockerhalten i blodet är för hög. Orsaken är brist på hormonet insulin eller att insulinet inte ger full effekt. Diabetes ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och njursvikt. Omkring en fjärdedel av alla som behöver dialys eller transplantation har diabetes som bakomliggande orsak. Tidig upptäckt, snabb behandling och ett väl kontrollerat blodsocker och blodtryck minskar risken för diabeteskomplikationer och följdsjukdomar.

Rökning

Rökning är en av de absolut värsta hälsobovarna. Rökare löper högre risk att bli njursjuka och att fimpa för gott är ett grundråd för den som vill förbättra sin hälsa.

Hjärt- och kärlsjukdom

Det finns en klar koppling mellan hjärt-kärlsjukdom och risken för att drabbas av njursvikt.

Ålder

Många som kommer upp i åren drabbas av åldersjukdomar som gör att njurarnas funktion försämras. Ibland kan det gå så långt att man får njursvikt.

Övervikt

Fetma och övervikt ökar risken för njursjukdom. Studier visar att högt ett BMI (Body Mass Index) ökar risken för att drabbas av kronisk njursvikt.