Alwallsfonden utlyser 20 000 kronor 2023.

Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projektbidrag. Bidrag kan sökas av personer verksamma inom njursjukvård, och fördelas till projekt som syftar till att förbättra njursjukas situation.

Klicka här för att komma till ANSÖKAN >

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti 2023. Bidrag kan inte sökas i efterhand.
Besked om utdelning ges tidigast den 15 oktober.

Vid frågor, kontakta Njurförbundets kansli.
Tel: 08-546 405 02
E-post: info@njurforbundet.se

2023-05-08