Transplantationen utfördes av ett läkarteam ledda av Curt Franksson, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och chef för kirurgiska avdelningen vid Serafimersjukhuset. Den första svenska njurtransplantationen filmades men tyvärr har den unika inspelningen gått förlorad. Senare samma år genomfördes den första svenska njurtransplantationen från en avliden donator, även den på Serafimersjukhuset i Stockholm.

Efter den lyckade transplantationen förbättrades den unge Tommy Anderssons njurfunktion snabbt och njurtransplantatet fungerade väl i cirka 3 år. Båda föräldrarna var villiga att ge en njure, pappan valdes därför att sonen var utseendemässigt mera lik pappan, enligt professor Curt Franksson.

Under året 1964 gjordes ytterligare sex njurtransplantationer på Serafimerlasarettet. Året därpå, 1965, gjorde professor Lars-Erik Gelin den första njurtransplantationen i Göteborg. Njurar kom sedan att transplanteras också i Malmö (1968) och i Uppsala (1969).

På bilden: Tommy Andersson tillsammans med sin far Gösta och mamma Amy. Den historiska transplantationen leddes av professor Curt Franksson (1916-2007).